Na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) dne 1. 12. 2022 jsme se ústy zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové, dozvěděli o existenci Statutu, kterým se bude řídit činnost Zmocněnkyně/Zmocněnce pro romské záležitosti.

Podle zastřešující organizace RomanoNet představuje vládní Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na příštích 10 let (Strategie 2021+) posun v naplňování cílů romské integrace. Na druhou stranu však neziskové organizace poukazují na nedostatky především v oblasti podpory udržování a posilování romské identity. Organizace to uvádějí v právě vydané první monitorovací zprávě, ve které hodnotí romskou strategii v ČR, kterou česká vláda přijala v květnu 2021.

Novodobé genocidium jako jsou neoprávněné sterilizace, která se prováděla v době totality na romských ženách, mentálně postižených a nemocných lidech se nedočká v ČR smírného procesu v podobě odškodnění, protože legislativci MZ ČR se staví na zadní.

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.