O nás

Co je RomanoNet?

RomanoNet, z. s., vznikl v únoru 2017 za účelem zastřešovat a koordinovat součinnost nevládních a neziskových organizací pracujících s romskou menšinou v ČR. Posláním organizace RomanoNet je prosazovat integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv, rovnosti, participaci Romů ve veřejném životě a jejich zapojení do rozhodovacích procesů.
Cílem Romanonetu je sdílet zkušenosti a prosazovat dobrou praxi, která vede ke zlepšení postavení Romů v České republice. V rámci své činnosti monitoruje systémová opatření, která mají dopady na život Romů na lokální, národní i evropské úrovni. Romanonet je prvním romským think tankem v ČR. Členské organizace a jejich experti se v letech 2017-2020 podíleli na vypracování Monitorovacích zpráv občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v ČR, která pak byla podkladem pro vyjednání a prosazování změn v nastavování politiky integrace Romů a sociálně znevýhodněných osob v letech 2020-2030.

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.