RomanoNet

ROMANONET

Prosazujeme
systémové
změny

Prosazujeme
systémové změny

Zastřešujeme více než desítku romských a pro romských organizací v obhajování zájmů Romů.

0

Organizací

+ 0

Odborníků z praxe

~ 0 %

Romů

+ 0

realizovaných projektů

Naše členské organizace působí v oblastech, které zlepšují životní podmínky Romů, jejich postavení ve společnosti, poukazují na diskriminaci a nerovné zacházení ve školství, na trhu práce, bydlení a dalších. RomanoNet se snaží tento jejich velký potenciál dlouholeté odbornosti a zkušeností přetavit při připomínkování různých dokumentů a podporuje snahy, aby Romové samotní aktivně participovali na změnách a byli jejich hybateli, ne jen objekty.

1

Sdílíme osvědčené postupy a zkušenosti, které pomáhají zlepšovat životní podmínky Romů v České republice.

0

Organizací

+ 0

Odborníků z praxe

~ 0 %

Romů

+ 0

realizovaných projektů

Realizujeme kampaně na podporu rovného přístupu Romů k jejich právům.

DSC07148

Chcete zůstat v obraze a dostávat novinky do e-mailové schránky?

VIZE

Snažíme se naše vize vysvětlovat v médiích, vyjadřovat se k aktuálním tématům i strategickým dokumentům.

Znepokojují nás protiromské výroky, latentní i fyzický rasismus. Populistická protiromská vyjádření a stejně laděné kroky politiků.

Zajímá nás aktivní participace Romů na řešení témat, která se nás dotýkají.

Pravidelně se s partnerskými organizacemi zapojujeme do dění kolem voleb.

Realizujeme kampaň zaměřenou na volby do Evropského Parlamentu v květnu 2024 a další kampaň tohoto druhu spustíme.

Zapojte se do naší sítě!

Vaše angažovanost a podpora jsou pro nás klíčové. Pokud se chcete zapojit do našich aktivit, mít přehled o našich projektech, případně se stát členem RomanoNetu, neváhejte nás kontaktovat. Společně můžeme udělat rozdíl a posunout integraci romské komunity vpřed.