RomanoNet

/
Členské organizace

Členské organizace

Awen amenca, z.s.

IQ Roma servis, o.p.s.

Khamoro, o.p.s.

R-mosty, z.s.

Romano jasnica, z.s.

Romea, o.p.s.

Romodrom, o.p.s.

RomPraha, z.s.

Slovo 21, z.s.

Vzájemné soužití, o.p.s.

Cesta do školy - vzdělávání pro všechny, z.s.

Hlavním účelem spolku je vzdělávací činnost a socializace laické veřejnosti, vytváření a podílení se na rovnoprávných podmínkách interkulturního vzdělávání, socializaci pro všechny bez ohledu na jakékoliv rozdíly národnosti, víry či vyznání, sociálního postavení a bez ohledu na jakýkoliv handicap. V rámci primární prevence patologických jevů podpora dlouhodobější zájmové aktivity pro děti a mládež v oblasti času a profesní přípravy.

Kleja

Organizace Kleja, zajišťujeme pomoc sociálně vyloučeným skupinám občanům formou terénního programu v Ústí nad Labem a jiných městech ústeckého kraje.

Otevřená společnost, o.p.s.

Otevřená společnost, o. p. s., je organizací odborníků, kteří věří tomu, že dobře spravovaný stát může zajistit spokojený a plnohodnotný život všem svým obyvatelům. Tolerance a rozmanitost jsou pro organizaci Otevřená společnost hodnoty, nikoli na vyprázdněné pojmy. V minulosti se organizace podílela na vytvoření několika expertíz v řadě oblastí - nastartovali činnost programů, které úspěšně vyrostly do samostatných organizací (Step by Step, ProCulture, Slovensko-český ženský fond). Organizace má svůj podíl na vzniku Bílé knihy – Národního programu vzdělávání, metodiky genderových auditů, prosazení Infozákona (106/1999 Sb), zveřejnění platů státních činitelů .

Romany art workshop, z.s.

Jsme nezisková organizace, která působí na Tanvaldsku jako umělecká dílna Romany Art Workshop. Pomáháme dětem ze sociálně vyloučeného prostředí trávit smysluplně volný čas. Činnosti se věnujeme již 10 let a máme za sebou spoustu pozitivních výsledků. Věříme, že naše práce pomáhá měnit životy k lepšímu. Děti, které navštěvovaly naši dílnu, se k nám vracejí i jako dospělí se svými dětmi a pomáhají při realizaci aktivit.

Společně Jekhetane, o.p.s.

Obecně prospěšná společností SPOLEČNĚ – JEKHETANE byla založena v roce 1998 pedagogy a rodiči žáků Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě původně k podpoře vzdělávacího a výchovného programu této školy. První službou, kterou organizace začala v té době poskytovat v prostorách školy byl nízkoprahový klub pro děti. Společnost SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.