RomanoNet

Naším přáním a předmětem našeho snažení je ukončení segregace romských dětí, které by prospělo nejen těmto dětem, ale i společnosti jako takové. Vzdělání je základ společnosti a závisí na něm budoucnost, prosperita jednotlivých komunit a celé společnosti.

Česká republika

místo působení

2017

Rok založení

Děti a mládež

cílová skupina

Vzdělávání

oblast

Awen Amenca (dále jen AA) byla založena v červnu 2017 v reakci na rozsudek D.H. a další proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva v roce 2007, tato žaloba na Českou republiku se týkala nadměrné diagnostiky romských dětí a jejich umisťování do speciálně segregovaných škol. V rozhodnutí Evropského soudu bylo uvedeno, že romské děti jsou diskriminovány tím, že nemají rovný přístup ke vzdělání jako ostatní děti a jsou umisťovány do zvláštních škol, kde se jim dostává nekvalitního vzdělání a vyučování podle omezených osnov. Sedm let poté, co byla Česká republika vyzvána, aby s takovými diskriminačními praktikami skoncovala, se nic nezměnilo. Zvláštní školy byly přejmenovány na praktické školy a počet segregovaných škol se zvyšoval. Objevily se pokusy změnit situaci, ale na legislativní úrovni se nic nedělo. Rozhodli jsme se použít metodu organizování komunit tím, že působíme změny prostřednictvím zmocněných rodičů, kteří nechtějí zapsat své dítě do segregované školy, ale do kvalitních běžných škol, tak nečekají až změnu způsobí vláda, ale sami na změně participují.

Play Video

Awen Amenca si klade za cíl desegregaci vzdělávacího systému v České republice a zároveň pracuje na rozvoji vůdčích schopností (lídršipu), romské komunity na místní úrovni a uschopňování romských rodičů.

K dosažení těchto cílů vyvinula AA tři směry/programy:

  • Organizování komunit, uschopňování lídrů v komunitách a posílení postavení Romů na místní úrovni,
  • Terénní výzkum, průzkumy a analýzy politik,
  • Advokacie a soudní spory
+ 0

romských dětí v nesegregovaných třídách

0

segregovaných tříd uzavřeno

1

segregovaná škola uzavřena

+ 0

přišlo podpořit naši kampaň k výročí kauzy D.H.

V roce 2016 Awen amenca identifikovala a spolupracovala s řadou angažovaných romských rodičů v Ostravě a vytvořila skupinu 7 dobrovolníků, kteří v roce 2017 založili Asociaci romských rodičů.

Od roku 2014 do roku 2022 bylo uzavřeno 6 segregovaných tříd ve 4 sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě a 1 segregovaná škola v Ostravě – Porubě. Dopad našich kampaní byl jasně patrný v Ostravě Porubě, kde od roku 1965 existovala segregovaná škola, do které každý rok přicházelo kolem 60 nových dětí. Poté, co jsme zahájili kampaně a nabádali rodiče v Ostravě Porubě, aby své děti zapsali do běžných škol, bylo do této segregované školy zapsáno pouze 14 dětí. To samé se stalo i v následujícím roce, a tak se obec rozhodla tuto segregovanou školu z ekonomických důvodů uzavřít.