RomanoNet

Děti a dospělí

cílová skupina

Sociální služby

oblast

Jižní Morava

místo působení

1997

Rok založení

Už od roku 1997 pomáháme romským rodinám, mladým lidem i dospělým zlepšit jejich sociální situaci a vztahy. Naši pracovníci pomohou každý rok více než 1 000 potřebným lidem v Brně, Břeclavi, Vyškově a terénně i v dalších obcích Jihomoravského kraje. Mimo profesionální sociální služby rozvíjíme komunitní práci a vytváříme tak prostor k propojování aktivních Romů a pořádání jejich vlastních veřejně-prospěšných, společenských a kulturních projektů. Naše zkušenosti rádi předáváme dál.

Play Video

Od roku 2015 jsme držiteli Značky spolehlivosti udělovanou Asociací veřejně prospěšných organizací.

3_7
7_2

„Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními obyvateli – svět, ve kterém budou moct Romové přirozeně zastávat důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti. Chceme být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění. Chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.“

Naše historie

IQ Roma servis byl založen v roce 1997. V roce 2003 vznikl první tým terénních pracovníků. Náš první tým čítal 5 terénních pracovníků, kteří měli zázemí v kanceláři 30m2 na brněnském Cejlu. Sociální pracovníci zpočátku řešili nejpalčivější problémy v Brně, jako jsou lichva nebo špatné podmínky k bydlení. Postupně jsme začali nabírat další kolegy a pouštět se do nových oblastí sociální práce. Od začátku jsme se soustředili především na poskytování kvalitní sociální práce. Neziskový sektor v Čechách se teprve rozvíjel a my se museli hodně učit za pochodu.

Kde stojíme dnes?

Už více než 25 let podporujeme důstojné uplatnění Romů ve společnosti.. Dnes v IQ Roma servis pracuje kolem 60 zaměstnanců v Brně, v Břeclavi i ve Vyškově. Dnes se naše práce dělí do čtyř programů. Zaměřujeme se na dospělé, rodiny, mládež i na celkovou osvětu ve společnosti. Věnujeme se také práci s komunitou a sociálnímu podnikání. Záběr naší práce je dnes hodně široký. Základem je stále profesionální sociální práce, spolupracujeme s dalšími organizacemi u nás i v zahraničí a školíme ostatní v tom, co umíme.