RomanoNet

Děti a dospělí

cílová skupina

Sociální služby

oblast

1993

Rok založení

Karlovarský kraj

místo působení

Organizace Khamoro o.p.s. působí v Karlovarském kraji již od roku 1993, dříve pod názvem Společenství Jan 10, později, občanské sdružení Khamoro-Romské integrační centrum, od roku 2003 osamostatnění a pod vedením Emila Voráče. V roce 2007 jsme se přeformovali na obecně prospěšnou společnost a registrované sociální služby NZDM, Terénní sociální práci, nebo odborné sociální poradenství.

Za léta poskytování služeb naší organizace jsme vykázali desetitisíce kontaktů, pomohli jsme mnoha příjemcům se dostat k bezproblémovému bydlení a dokonce i k vlastnímu. Mnoho dětí a mládeže díky činnosti Khamoro o.p.s. získalo kýžené vzdělání a co je důležité, vymanily se z vyloučených oblastí, dnes si žijí svůj úspěšný a nezávislý život.

Organizace celá léta síťuje celorepublikově s ostatními organizacemi, které mají podobná poslání. V posledních letech jsme se soustředili na komunitní práci v největší vyloučené oblasti v Karlovarském kraji a za tu získali i několik ocenění. Kromě všech těchto činností jsme poskytovateli Evropské potravinové pomoci a jsme držiteli statutu sociálně právní ochrany dětí.

V rámci šíření osvěty, ale i motivace příjemců našich služeb jsme pořádali 20 ročníku dětských letních táborů, pravidelně vyjíždíme s komunitou na světový festival Khamoro, nebo také uctívat památky holokaustu a mnoho dalších.