RomanoNet

Praha

místo působení

1992

Rok založení

Děti a dospělí

cílová skupina

Sociální služby

oblast

R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují čtyři registrované sociální služby — azylový dům pro rodiče s dětmi, sociálně-právní poradnu, nízkoprahový klub pro děti a mládež a nízkoprahové denní centrum. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork. Od roku 2018 máme akreditaci k podávání insolvenčních návrhů od MSp ČR.

Mezi zakladateli, aktuálním představenstvem i zaměstnanci jsou Romové i Češi, dále u nás tradičně pracují Ukrajinci, Zambijci a další národnosti.

2_6
1_6

R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním.

Mezi naše klienty patří tradičně zejména Romové a Češi. Od roku 2022 tvoří podstatnou část naší klientely ukrajinští váleční uprchlíci. Etnická příslušnost klientů ani kolegů ale pro nás není podstatná. U zaměstnanců rozhodují kompetence, jazykové, odborné, znalost specifických sociokulturních prostředí.

+ 0

lidem pomůžeme ročně

0

zaměstnanců

+ 1

odborníků v pomáhajících profesích