RomanoNet

Romano Jasnica

Ústecký kraj

místo působení

1998

Rok založení

Děti a dospělí

cílová skupina

Sociální oblast

oblast

Spolek Romano jasnica vznikl v roce 1998 jako iniciativa trmických aktivních Romů, kteří se ve svém volném čase věnovali trmickým, především romským dětem. Zakladatelkami spolku byla paní Eva Bajgerová a paní Margita Cichá, obě dámy byly hlavními iniciátorkami aktivit. Paní Eva Bajgerová působila jako romská koordinátorka v Ústí nad Labem, paní Margita Cichá pracovala jako učitelka na základní škole v Trmicích a jejich hlavním záměrem bylo nabídnout místním dětem různé mimoškolní aktivity. Původně byl spolek postaven na práci dobrovolníků, postupem času se profesionalizoval a také rozšiřoval spektrum činností. Původní myšlenka však byla zachována, pomáhat především Romům, ale i dalším osobám v nouzi, především pak těm, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, žijí v ekonomicky nestabilní situaci a potýkají se s různými sociálními problémy.

V současnosti spolek působí v několika regionech Ústeckého kraje: Trmice, Ústí nad Labem, okres Teplice a Louny. Z podstatné části se věnuje poskytování sociálních služeb, činnostem sociálním službám blízkým, vzdělávacím a zájmovým aktivitám, kulturním aktivitám, komunitním a participačním aktivitám, od března 2022 také pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří přišli v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Trmice a Ústí nad Labem

V Trmicích spolek působí od roku 1998, má tu sídlo a zázemí administrativního (projektového) týmu. Poskytuje/provozuje tu 4 sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub M.C.Zefyríno (jedná se o NZDM pro děti a mládež od 6 do 14 let); Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (jedná se o NZDM pro mládež od 15 let do 26 let); Terénní program a Odborné sociální poradenství. V Trmicích žadatel rovněž provozuje předškolní centrum pro děti v předškolním věku (Předškolní centrum Šneček), jedná se o neformální předškolní centrum, které zajišťuje čtyři dny v týdnu předškolní programy především pro romské děti jako alternativu k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách hlavního vzdělávacího proudu. Předškolní centrum je zaměřeno na včasnou předškolní přípravu směřovanou na přípravu dětí na přechod dětí do běžných mateřských škol a vytvoření předpokladů pro zvládnutí přechodu do prvních tříd základních škol.

Dále tu spolek zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí, distribuci potravinové a materiální pomoci. Od počátku příchodu uprchlíků z Ukrajiny se rovněž věnuje činnostem, směřovaným na pomoc těmto osobám, kteří žijí v Trmicích (základní poradenství, doučování dětí, podpora při osvojení českého jazyka – tato pomoc je zajišťována v kooperaci s Městem Trmice). V Ústí nad Labem spolek zajišťuje poskytování či zajištění pomoci osobám přicházejícím z Ukrajiny v důsledku války (jedná se především o poskytování sociální služby, aktivity zaměřené na distribuci potravinové a materiální pomoci, aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování a sociokulturní orientaci, poskytování tlumočnických a překladatelských služeb, aktivity zaměřené na zprostředkování či zajištění přístupu ke službám zaměřeným na oblast bydlení, na péči o rodinu a děti – zapojování dětí do volnočasových aktivit a animačních programů, doprovázení osob apod.).

Krupka

Organizace v Teplicích a v Krupce působí od roku 2013, provozuje tu sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a v souvislosti s ní zde zajišťuje i výkon sociálně právní ochrany dětí. V loňském a letošním roce zde nabízí jako doprovodný program pro děti i možnost podpory dětí formou individuálního (případně) skupinového doučování. Organizace tu rovněž zajišťuje distribuci potravinové a materiální pomoci.

Lounsko

Na LOUNSKU organizace působí rovněž od roku 2013. Jednak tu zajišťuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, tu poskytuje v Lounech a spádových obcích, v Postoloprtech a spádových obcích. Z velké části dojíždí pracovníci sociálně aktivizační služby za rodinami do vesnic. Dále tu zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí, distribuci potravinové a materiální pomoci. Dalšími činnostmi / aktivitami jsou služby, které spolek zajišťuje v Postoloprtech. Zde spolek od roku 2019 provozuje nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klub Amaro Avindo (jedná se o NZDM pro děti a mládež od 6 do 26 let). V Postoloprtech také od roku 2020 provozuje další předškolní centrum (Předškolní centrum Hvězdička). Podobně jako to trmické předškolní centrum, nabízí od pondělí do pátku dopolední předškolní programy především pro romské děti. Tuto činnost doplňuje dalšími vzdělávacími aktivitami pro děti, a to formou doučování dětí. Nově organizace v Postoloprtech zahajuje poskytování odborného sociálního poradenství, směřovaného na řešení dluhové problematiky.