RomanoNet

Česká republika

místo působení

2002

Rok založení

Děti a dospělí

cílová skupina

Média, vzdělávání

oblast

Organizace ROMEA vznikla na konci roku 2002 a snaží se posilovat důvěru mezi lidmi. Kvalitním zpravodajstvím a podporou vzdělávání umožňuje vzájemné poznání a přispívá k uznání Romů za rovnocenné členy společnosti. ROMEA se snaží dlouhodobě přispět k rozšiřování střední vrstvy Romů. ROMEA podporuje romské studenty středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Ročně poskytne stipendia kolem 80 studentům, pořádá jejich setkání s názvem Baruvas, platí jim doučování, učební pomůcky nebo jim zajišťuje odborné stáže. ROMEA podporuje romské studenty středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Ročně poskytne stipendia kolem 80 studentům, pořádá jejich setkání s názvem Baruvas, poskytuje finanční prostředky na jejich doučování, učební pomůcky nebo jim zajišťuje odborné stáže.

Play Video

ROMEA vytvořila unikátní webové stránky Paměť Romů, kde je možné nalézt svědectví Romů na různá historická období.

2_2
1_2

ROMEA se věnuje také mediální oblasti, provozuje zpravodajský server Romea.cz, který denně přináší aktuální romské zpravodajství v českém a anglickém jazyce. ROMEA TV pravidelně publikuje video rozhovory a záznamy z různých akcí. Od roku 2003 vychází také měsíčník Romano voďi. Chceme být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění. Chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.“

Play Video

ROMEA také realizuje historicko-vzdělávací projekty. Vytvořila virtuální realitu tábora v Letech u Písku, se kterou jezdí po školách a pořádá pro žáky a studenty workshopy o romské historii.

+ 0

studentů se zapojilo

+ 0

škol se zapojilo

+ 1

vyzkoušelo VR

0 %

hodnotilo projekty jako přínosné