RomanoNet

Děti a dospělí

cílová skupina

Sociální služby

oblast

Česká republika

místo působení

2001

Rok založení

Romodrom o.p.s. je nevládní nezisková organizace podporující lidi sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené při začleňování se do společnosti a při budování plnohodnotného života. Společnost vznikla v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika. Brzy ale zjistila, že se téma sociálního vyloučení netýká jenom Romů, proto svou cílovou skupinu rozšířila a nyní podporuje všechny, kteří to potřebují.

Play Video

Specialitou Romodromu je dluhové poradenství. Další velikou oblastí, kterou se zabývá i rámci nejrůznějších projektů, je bydlení.

5_4
6_2

Organizace dále podporuje lidi ve výkonu trestu odnětí svobody. Nejprve s Brexitem a poté po vypuknutí konfliktu na Ukrajině rozšířil Romodrom svou pomoc i do zahraničí. Zároveň je oporou lidem, kteří před válkou uprchli do České republiky. Od roku 2015 také pořádá pěveckou soutěž Miri Giľi pro začínající talenty. Chceme být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění. Chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.“

Úspěchy Romodromu

Za svou činnost v roce 2013 obdržel cenu Gypsy Spirit 2013 za příklady dobré praxe v oblasti integrace Romů a poté zlatou cenu Ending Homelessness Awards 2021 3rd Edition za projekt Housing First.