RomanoNet

Vzájemné soužití

Děti a dospělí

cílová skupina

Sociální služby

oblast

Ostrava

místo působení

1997

Rok založení

Vzájemné soužití o.p.s. působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Týmy, v nichž jsou přirozeně zastoupeni Romové, poskytují 5 registrovaných sociálních služeb a další aktivity v oblasti lidských práv, vzdělávání, rekvalifikací, sociálně právní ochrany dětí, akreditované právní poradenství obětem trestných činů, aktivity naplňující strategické dokumenty města Ostravy a Moravskoslezského kraje, zprostředkováváme humanitární pomoc aj.

Za naši práci jsme získali více než desítku ocenění, včetně ceny Františka Kriegla od Nadace Charty 77.

6_1
4_3

Nabízíme celou řadu služeb pro lidi v nouzi, včetně dětí: 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – NZDM Hrušov a NZDM Liščina, terénní programy, sociálně-právní poradenství, SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Chceme být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění. Chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.“

Vzdělání

Jako prioritu a základní lidské právo vnímáme od počátku vzdělání a rovný přístup k němu. Vzájemné soužití stálo u zrodu tzv. případu D.H. proti České Republice, ve kterém ESLP potvrdil nepřímou diskriminaci romských žáků ve vzdělávání jako důsledek jejich nadměrného zařazování do tehdejších zvláštních škol. První dítě, které bylo /díky podpoře dobrovolníků v doučování/ přeřazeno zpět na běžnou školu byla Světlana Kroščenová, kterou následovaly další děti. V rámci neformálního předškolního klubu a terénní práce podporujeme ve vzdělání děti od 2 let, školním žákům a studentům, kterých se na nás každý rok obrací víc a víc, poskytujeme inspirativní prostředí, pomáháme s přípravou do školy, morální i hmotnou podporou (stipendia, ZUŠ apod.), studentskými pobyty v ČR i zahraničí, zprostředkováváme poptávané rekvalifikace i práci apod.

Bydlení

Od kvality a dostupnosti bydlení se odvíjí vše podstatné (rodiny bez střechy nad hlavou budou jen stěží mít jako prioritu vzdělání). Prosazujeme rovný přístup k důstojnému bydlení, Vzájemné soužití iniciovalo vznik tzv. Vesničky soužití, která se stala jedním z prvních projektů sociálního bydlení v ČR (vznikala v letech 1997 – 2002). Nyní je projekt spravován Diecézní charitou ostravsko-opavskou.

7_1
3_3

Community policing

Od kvality a dostupnosti bydlení se odvíjí vše podstatné (rodiny bez střechy nad hlavou budou jen stěží mít jako prioritu vzdělání). Prosazujeme rovný přístup k důstojnému bydlení, Vzájemné soužití iniciovalo vznik tzv. Vesničky soužití, která se stala jedním z prvních projektů sociálního bydlení v ČR (vznikala v letech 1997 – 2002). Nyní je projekt spravován Diecézní charitou ostravsko-opavskou.

Protiprávní sterilizace

Od kvality a dostupnosti bydlení se odvíjí vše podstatné (rodiny bez střechy nad hlavou budou jen stěží mít jako prioritu vzdělání). Prosazujeme rovný přístup k důstojnému bydlení, Vzájemné soužití iniciovalo vznik tzv. Vesničky soužití, která se stala jedním z prvních projektů sociálního bydlení v ČR (vznikala v letech 1997 – 2002). Nyní je projekt spravován Diecézní charitou ostravsko-opavskou.