RomanoNet

Kampaně

0

Organizací

0

Romů

0

romských dětí
v segregovaných školách

0 %

Romů zažilo alespoň jednu
formu projevů nenávisti

0 %

Romů nevěří policii

0 %

Romů nemá důvěru v právní systém ČR

0

zastupitelů romské národnosti

14

poslanců romské národnosti
v Parlamentu ČR

Osvětové kampaně jsou klíčovým nástrojem organizace RomanoNet i v rámci širšího kontextu, neboť hrají zásadní roli v prosazování rovného postavení a zapojení romské menšiny do veřejného života v České republice. V kontextu organizace RomanoNet, jejíž poslání spočívá v prosazování integrace a rovnosti pro romskou menšinu, jsou tyto kampaně důležitým prostředkem k dosahování změn v politikách a postojích vůči Romům jak na lokální, tak na národní a evropské úrovni.

AKTIVITY

Osvěta

Informujeme Romy a Romky o důležitých otázkách, které ovlivňují jejich životy.

Protiromský rasismus

Vyvracíme stereotypy a předsudky o Romech, které podkopávají snahy o sociální inkluzi.

Demokratická účast

Vyzýváme k aktivní účasti Romů a Romek ve veřejném životě a rozhodovacích procesech.

Společenská síla

Zaměřujeme se na posilování solidarity a spolupráce.

Case study

Nízká účast Romů ve volbách přispívá k tomu, že zájmy Romů nejsou hájeny a zastoupeny nejen na vládní, ale především lokální, úrovni. Zájem o politiku a veřejné dění mezi Romy je nadále nízký, přestože počet vzdělaných Romů rok od roku roste. Kampaň Me džav a so tu!, do které se zapojila více než desítka romských a pro romských organizací spolu se stovkami běžných Romů a Romek, měla za cíl zvýšit nejen volební účast Romů ve volbách, ale i jejich zastoupení na politických postech.
ME DŽAV! A so tu? - Volby 2018
ME DŽAV! A so tu? - Volby 2018
ME DŽAV!  A so tu? Studenti programu Baruvas organizace ROMEA
ME DŽAV! A so tu? Studenti programu Baruvas organizace ROMEA
ME DŽAV! A so tu? Vladimír Leško, prezident Asociace romských podnikatelů a spolků v ČR
ME DŽAV! A so tu? Vladimír Leško, prezident Asociace romských podnikatelů a spolků v ČR
ME DŽAV! A so tu? Hnutí romských studentů z Ostravy
ME DŽAV! A so tu? Hnutí romských studentů z Ostravy

RomanoNet, v úzké spolupráci s organizací Romea,  spustil v roce 2018 kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“, která se zaměřovala na aktivaci Romů a Romek v období před komunálními volbami v České republice. Cílem kampaně bylo povzbudit romskou menšinu k účasti ve volbách a podpořit její uvědomění si vlivu lokální politiky na každodenní život prostřednictvím 25 videí s vyjádřeními známých romských osobností na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Instagram. Vedle toho byly publikovány články občansky aktivních Romů na serveru www.romea.cz. Kampaň „ME DŽAV! A SO TU?“ probíhala v říjnu 2018 a zhlédlo ji minimálně 350 000 lidí.

Spolupráce v našich kampaních je klíčová. S podporou všech členských organizací a zapojením lidí z různých regionů, včetně romské mládeže, dosahujeme významných výsledků. Každý hlas Romů a Romek má pro nás zásadní význam. Společně hledáme řešení, která prospívají všem. Věříme, že spolupráce je klíčem k úspěchu našich kampaní a k pozitivním změnám ve společnosti.

Organizace zapojené do kampaně Me džav a so tu!

6
13
5
10
12
11
9
8
7
3
2
1
Kleja
Romodrom
Cesta do školy
2
Me džav! (2)
“Málokterá kampaň zlidověla mezi Romy tak jako "Me džav! A so tu?". Očekávání byla velká, ale takový dosah nikdo nečekal. Obzvlášť, když šlo o téma politické.”
Tomáš Bystrý
novinář
5R0A9583_pp
“O Romech se pořád paušálně říká a píše, že nechodí volit. Tahle kampaň je naopak aktivizovala, burcovala a vedle toho sdělovala: "My jsme tu, i naše hlasy rozhodují." Za mě obrovský přínos. “
Jarmila Balážová
novinářka
2_8
“Kampaň “Me džav! A so tu?” k posílení volební účast romských voličů v komunálních volbách v roce 2018 účinně zvýšila povědomí a podpořila občanskou účast Romů ve volbách do zastupitelstev měst a obcí. Posilováním pocitu inkluzivity a zdůrazňováním důležitosti každého hlasu přispěla kampaň k angažovanějšímu a reprezentativnějšímu demokratickému procesu. Její dopad byl patrný ve zvýšené volební účasti a v kroku k překlenutí rozdílů v politické účasti.”
Michal Miko
ředitel organizace RomanoNet
4_8
“Me džav a so tu byla skvělá kampaň, která povzbudila Romy a Romky k účasti ve volbách a podílet se tak na tom, kdo bude rozhodovat o směřování jejich obce nebo města. Kampaň zvýšila povědomí o důležitosti hlasování a o tom, jak mohou samotní Romové ovlivnit změny ve svém okolí.”
Zdeněk Ryšavý
ředitel organizace Romea
6_5
“Kampaň v roce 2018 pomohla rozšířit narativ o tom, že Romové považují účast ve volbách za významnou příležitost, jak demonstrovat své občanství. Jsme důležitou voličskou skupinou a dokážeme se v politice orientovat. Kampaň oslovila nejen velký počet lidí, ale také zviditelnila romské kandidáty v komunálních volbách.”
Martina Horváthová
programová koordinátorka, ERGO NETWORK
3_8
“Kampaně lokálních politických stran ukázaly světu, jak vypadá politická žumpa v Česku. Slova jako “lůza, havěť, medúzy, konečná řešení” byla součástí jejich volebních billboardů. Kampaň “Me džav! A so tu?” se proti nim jasně vymezila a podnítila Romy k účasti ve volbách v regionech i k podání trestních oznámení.”
Monika Mihalíčková
Manažerka kampaně Me džav! A so tu?

Další kampaně

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!