RomanoNet

/
/
Michal Miko: Odškodňování obětí protiprávních sterilizací projevuje znaky strukturálního anticiganismu

Michal Miko: Odškodňování obětí protiprávních sterilizací projevuje znaky strukturálního anticiganismu

Novodobé genocidium jako jsou neoprávněné sterilizace, která se prováděla v době totality na romských ženách, mentálně postižených a nemocných lidech se nedočká v ČR smírného procesu v podobě odškodnění, protože legislativci MZ ČR se staví na zadní.

Kde je leadership této vlády, aby se udělalo řádné vypořádání s hořkou minulostí. Jsem rozhořčen a připadám si jako v době, kdy jiné ministerstvo nechtělo odškodňovat přeživší 2. světové války na začátku tohoto tisíciletí. To pouze reflektuje pozici této společnosti, která umí odškodnit bíle oběti nacizmu, komunismu – ale Romové se nedočkali ničeho i když vždy museli být součastí daného společenského narativu.

Rozhodnutí ministerstva se dá považovat za projev strukturálního anticiganismu.

—-

Modern genocide, such as the unauthorized and forced sterilizations that were carried out during the time of totalitarianism on Roman women, mentally disabled and sick people, will not receive the reconciliation process in the form of compensation in the Czech Republic, because the legislators of the Ministry of Health of the Czech Republic are taking a back seat.

Where is the leadership of this government to deal properly with the bitter past. I am outraged and feel like when another ministry did not want to compensate the survivors of WW2 at the beginning of this millennium. This only reflects the position of this society, which is able to compensate the white victims of Nazism and communism – but the Roma did not receive anything even though they always had to be part of the given social narrative.

The Ministry’s decision can be considered a manifestation of structural antigypsyism.

Další aktuality...

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!