RomanoNet

/
/
Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů

Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů

Obsah

Autor/zdroj:

Husák, J., & Muhič Dizdarevič, S. (2020). Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národního strategického rámce pro Romy v České republice. RomanoNet.

Datum publikace:

2022

URL:

Monitorovací zprávy – Roma Civil Monitoring

Anotace:

Monitorovací zpráva o kvalitě národního strategického rámce pro Romy v České republice se věnuje hodnocení strategie začleňování Romů. Zabývá se např. zapojením Romů do procesů, bojem proti diskriminaci, vzděláváním, zaměstnaností, zdravotní péčí, bydlením a sociální ochranou. Zjištění ukazují na zlepšení v participaci Romů, avšak poukazují na nedostatky ve vztahu k romským ženám a dětem a na potřebu lepšího sběru dat. Jako příklad z rozsáhlého seznamu doporučení pro zlepšení situace Romů se navrhuje zlepšit například přístup ke zdravotní péči, posílit podporu pro romské ženy, pro děti se zdůrazňuje potřeba usnadnit jejich integraci do vzdělávacího systému. Vnitrostátním orgánům se doporučuje zdůraznit potřebu měřitelných výsledků, jednotné metody sběru etnických dat a zajištění aktivní účasti Romů na monitorování politik. Evropským institucím se navrhuje zaměřit na opomíjené skupiny, jako jsou romští senioři a osoby bez domova, a podporovat efektivní využívání finančních zdrojů.
Další klíčová doporučení směřují ke zvýšení účasti Romů na monitoringu a vyhodnocování strategie, posílení veřejného povědomí o jejím významu a k efektivnějšímu využívání finančních prostředků a k dosažení konkrétních a měřitelných cílů. V kontextu občanské společnosti je poukázáno na nedostatečné zapojení státní správy, samospráv, ale i dalších organizací a subjektů v procesu participace romské komunity. Je třeba zdůraznit potřebu vytvoření podmínek pro aktivní účast romské občanské společnosti a zlepšení koordinace činností, aby bylo možné efektivněji reagovat na potřeby a zájmy Romů. Tyto návrhy tvoří pouze část širokého spektra opatření, která mají potenciál přinést pozitivní změny pro romskou komunitu.

Další výzkumy...

Michal M3

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

DSC07086

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

DSC_0984a

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za roky 2022 a 2023 (2023/2028(INI))