RomanoNet

/
/
Ředitel organizace RomanoNet Michal Miko dnes, tedy 3.6.,  vyzval  společně s představiteli dalších organizací na pomoc potřebným lídry vládních stran

Ředitel organizace RomanoNet Michal Miko dnes, tedy 3.6.,  vyzval  společně s představiteli dalších organizací na pomoc potřebným lídry vládních stran

Andrej Babiš (FOTO: Vláda ČR)

Ředitel organizace RomanoNet Michal Miko dnes, tedy 3.6.,  vyzval  společně s představiteli dalších organizací na pomoc potřebným lídry vládních stran, aby se dohodli na vrácení peněz z jiných unijních fondů zpátky do Evropského sociálního fondu (ESF+).

Část peněz na sociální projekty přesměroval z ESF+ do jiných fondů v minulém volebním období tehdejší kabinet Andreje Babiše (ANO).

Během vlády předchozího kabinetu došlo k převodu značných finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) do Fondu soudržnosti. Tento krok vyvolal obavy mezi neziskovými organizacemi, které upozorňují, že by mohl ohrozit financování důležitých sociálních služeb. Peníze určené na podporu sociálních projektů byly použity na financování infrastrukturních projektů, což neziskové organizace kritizují jako nesprávné využití prostředků.

Nereagující vláda a výzvy neziskových organizací

Současná vláda na tento problém dosud nereagovala dostatečně. Neziskové organizace opakovaně vyzývají členy vlády, aby zajistili navýšení prostředků pro ESF+, které jsou nezbytné pro projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti, sociální začleňování a boj proti chudobě. Pokud nebudou peníze rychle doplněny, hrozí, že ESF+ nebude mít dostatek financí, což by mohlo vážně ohrozit důležité sociální služby.

Právní rámec a požadavky na převody prostředků

Členské státy mají sice právo rozhodovat o převodech prostředků mezi fondy, tyto převody však musí být v souladu s nařízením (EU) 2021/1060. Toto nařízení stanovuje, že převody prostředků musí být řádně odůvodněny a schváleny příslušnými orgány, včetně Evropské komise. Převody mohou dosáhnout až 5 % původního vnitrostátního přídělu z každého fondu, s možností dodatečných převodů až do výše 20 % mezi EFRR, ESF+ a Fondem soudržnosti.

Převod 270 milionů eur a jeho dopad

Podle dostupných informací bylo z ESF+ převedeno 270 milionů eur (přibližně 6,67 miliardy Kč) do Fondu soudržnosti. Tento krok měl být řádně odůvodněn a schválen příslušnými orgány. Převody zahrnovaly:

  • Z ESF+ více rozvinutých regionů: 1 678 433 eur
  • Z ESF+ přechodových regionů: 126 929 094 eur
  • Z ESF+ méně rozvinutých regionů: 141 492 736 eur

Neziskové organizace, jako je iniciativa Za bydlení, poukazují na to, že tyto prostředky jsou nezbytné pro projekty zaměřené na dluhové poradenství, podporu dětí v přirozeném prostředí, integraci cizinců, podporu odsouzených a propuštěných osob a práci se závislými. Monitorovací výbor pro Operační program Zaměstnanost (OPZ) rovněž zdůrazňuje, že prostředky ESF+ jsou klíčové pro tyto oblasti a jejich převod do Fondu soudržnosti měl vážné negativní důsledky.

Soulad s cíli EU a kritika neziskových organizací

Podle nařízení (EU) 2021/1060 musí být převody prostředků řádně odůvodněny a schváleny příslušnými orgány, včetně Evropské komise. Převod prostředků z ESF+ do Fondu soudržnosti nebyl dostatečně odůvodněn konkrétními potřebami a dopadem na cíle ESF+. Nebylo doloženo, jak tento převod podpoří širší cíle EU a zároveň neohrozí původní cíle ESF+ zaměřené na podporu zaměstnanosti a sociální inkluze.

Reakce neziskových organizací byly jednoznačně negativní. Organizace upozorňují, že převod 270 milionů eur nebyl dostatečně odůvodněn a přímo ohrožuje financování klíčových sociálních služeb. Omezení financí pro ESF+ již nyní negativně ovlivnilo schopnost financovat projekty zaměřené na podporu nejzranitelnějších skupin obyvatel.

Doporučení pro vládu

Doporučujeme, aby vláda České republiky přehodnotila tento převod a podnikla kroky k navrácení prostředků zpět do ESF+ na financování nezbytných sociálních služeb. Tento krok je nezbytný pro obnovení stability a kontinuity klíčových projektů, které podporují sociální soudržnost a zlepšují kvalitu života nejzranitelnějších skupin obyvatel. Navrácení těchto prostředků do ESF+ je klíčové nejen pro dodržení závazků České republiky vůči Evropské unii, ale také pro zajištění efektivního využití finančních prostředků k dosažení stanovených cílů v oblasti sociální politiky.

ZÁZNAM TISKOVÉ KONFERENCE

Další aktuality...

eu-budiva

Všechna videa z kampaně ME DŽAV! A SO TU? na jednom místě

DSC_5115a

Me džav! A so tu? Osvětová kampaň vyzývá Romy k účasti ve volbách do Evropského parlamentu

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?