RomanoNet

/
/
Roma civil monitor 2021 – 2025

Roma civil monitor 2021 – 2025

Obsah

Doba trvání projektu:

Bude upřesněno.

Reg. číslo projektu:

Bude upřesněno.

Krátký popis:

Tato iniciativa navazuje na pilotní projekt Roma Civil Monitor 2017-2020 a jejím cílem je zapojit nejméně 90 romských a proromských organizací občanské společnosti a jednotlivců z 26 členských států EU (Malta není zahrnuta) do monitorování a podávání zpráv, zejména o národních strategických rámcích pro Romy (NRSF) členských států, ale také o dalších politikách souvisejících s Romy. Iniciativa přispívá k budování kapacit vnitrostátních romských a proromských organizací občanské společnosti a poskytne jim systematickou podporu při zapojení do dialogu, prosazování zájmů a spolupráce s vnitrostátními zúčastněnými stranami. V souladu s rámcem EURSF je cílem iniciativy MDG 2021-2025 budovat kapacitu romských organizací občanské společnosti, aby přispívaly k monitorování vnitrostátních strategií uplatňováním metodiky zdola nahoru založené na místních znalostech a zkušenostech s cílem ovlivňovat vnitrostátní rozhodnutí, která účinně odrážejí potřeby romských komunit.

Iniciativu Roma Civil Monitor 2021-2025 realizuje konsorcium vedené Demokratickým institutem Středoevropské univerzity (DI/CEU), jehož součástí je Evropská síť romských občanských organizací (ERGO Network), organizace Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Evropské centrum pro práva Romů (ERRC), na základě smlouvy o poskytování služeb s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just).

Klíčové aktivity

  • Monitoring
  • Podávání zpráv, zejména o národních strategiích pro Romy
  • Rozvoj kapacit romských a proromských organizací

Zdroj financování

Projekt je financován DG Just.

Výstupy:

– v roce 2023 kapitola ve studii zabývající se politikami desegregace v oblasti bydlení v EU: Examples of successful housing desegregation as a precondition of Roma integration

– v roce 2022 monitorovací zpráva romské občanské společnosti k implementaci Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů

– starší výstupy a zprávy z ostatních zemí EU – https://romacivilmonitoring.eu/monitoring-reports/

Realizátoři projektu:

Projekt realizuje konzorcium institucí: Democracy Institute Středoevropské univerzity, ERGO Network, Fundación Secretariado Gitano European Roma Rights Centre.

Další projekty...

silvieanezka_3335

Roma Influence-Podpora spoluvytváření, šíření a propagace hudby menšin v Evropě-PAL SOUND

Michal M

Společně proti anticiganismu

Michal M2

Profesionalizace a posílení kapacity střešní organizace RomanoNet