RomanoNet

/
/
RomanoNet v souvislosti s konáním Evropské platformy pro romskou inkluzi žádá českou vládu, aby jmenovala zmocněnce pro romské záležitosti

RomanoNet v souvislosti s konáním Evropské platformy pro romskou inkluzi žádá českou vládu, aby jmenovala zmocněnce pro romské záležitosti

V rámci Českého předsednictví v Radě Evropské unie se tento týden v Praze uskuteční 15. setkání Evropské platformy pro romskou inkluzi. Organizace sdružené v zastřešujícím uskupení RomanoNet v této souvislosti žádají českou vládu, aby, tak jak se zavázala ve Strategii pro rovnost, začlenění a participaci Romů 2021-2030, jmenovala zmocněnce pro romské záležitosti, který může být podle neziskových organizací nápomocen při naplňování cílů a opatření v rámci Strategie romské integrace. 

“Žádáme, aby tak byla zajištěna implementace strategie na lokální úrovni, která je velice důležitá. Žádáme odstranění diskriminace v oblasti bydlení a vzdělávání. Dále žádáme o revizi strategie s ohledem na současnou ekonomickou krizi a riziko, že Romové se budou ve velké míře propadat hlouběji do energetické a sociální chudoby. Jak je jistě všem známo Česká Republika stále nepřijala zákon o sociálním bydlení, který může být řešením pro případy diskriminace v oblasti bydlení. Proto je nutné zajistit řádnou implementaci inkluzivního vzdělávání a podporu českého školství v oblasti provádění samotné inkluze,” uvedl ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Setkání Evropské romské platformy proběhne v Praze 25. – 26. 10. 2022 a bude navazovat setkáním Národních koordinátorů pro romskou inkluzi 27.10. 2022. Platforma sdružuje vlády jednotlivých států, EU, mezinárodní organizace a romskou občanskou společnost. Jejím cílem je podnítit spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti úspěšného začleňování Romů. 

Akce poskytne prostor pro diskusi o prioritách na příštích deset let, se zvláštním zaměřením na segregaci ve vzdělávání a bydlení, využívání finančních nástrojů EU a členských států a postavení romských uprchlíků z Ukrajiny. 

“To bude umožněno prostřednictvím dialogu a výměny znalostí a zkušeností na všech úrovních a za plného zapojení samotných Romů. Představí rovněž perspektivy členských států a poskytne zúčastněným stranám příležitost, aby se vyjádřily, a tvůrcům politik, aby si vyslechli jejich zkušenosti z první ruky a předložili závazky týkající se dalšího postupu,” doplnil Michal Miko.

Podle ředitele organizace RomanoNet se Česká republika snaží strategicky o integraci nebo inkluzi Romů už od roku 1997, kdy byla přijata tzv. Bratinkova zpráva.

“Ta sice  nastolila politiku této země ve směru k integraci Romů, ale stále se potýkáme s politickou nevolí implementovat dané strategie, tak aby měly reálný dopad na životy samotných Romů a Romek,” uvedl Michal Miko.

V České Republice byla českou vládou v květnu 2021 přijata nová „Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030“. Podle Mika představuje posun v realizaci cílů romské integrace.

“Strategie klade větší důraz na účast romských mužů a žen na realizaci cílů národní strategie prostřednictvím průřezového cíle většího zastoupení Romů a Romů v rozhodovacích procesech (emancipace, inkluze a participace); dále výslovně uznává anticiganismus jako průřezové téma; dalším průřezovým cílem definuje poskytování kapacit a zdrojů pro provádění národní strategie. Dalším pozitivem této strategie je rozhodnutí sbírat nezbytná data pro kvalitní hodnocení dopadů a efektivity samotného strategie,” popsal důležité části strategie Michal Miko, ředitel zastřešující organizace RomanoNet, která zastřešuje celkem 14 neziskových organizací zabývajících se romským tématem v České republice.

Další aktuality...

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!