RomanoNet

/
/
Společné vyjádření občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a členů RomanoNet k návrhu Statutu vládní zmocněnkyně či vládního zmocněnce pro romské záležitosti

Společné vyjádření občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a členů RomanoNet k návrhu Statutu vládní zmocněnkyně či vládního zmocněnce pro romské záležitosti

Na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) dne 1. 12. 2022 jsme se ústy zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové, dozvěděli o existenci Statutu, kterým se bude řídit činnost Zmocněnkyně/Zmocněnce pro romské záležitosti.

Z pověření paní zmocněnkyně a místopředsedkyně Rady byl dne 9. 12. 2022 (v pátek v 18:01 hod.) Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zaslán členům Rady k připomínkám návrh Statutu zmocněnce/zmocněnkyně, a to do 12. 12. 2022 (pondělí).

K postupu a obsahu předloženého návrhu Statutu vyjadřujeme nesouhlas s tímto odůvodněním

Postup, který byl uplatněn Úřadem vlády z pověření zmocněnkyně pro lidská práva, kdy byl Statut předložen pouze k připomínkám občanským členům Rady, v rozporu s principy Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 – 2030 (dále jen „Strategie“), považujeme za nepřípustný.

Opakovaně jsme nuceni připomínat význam a cíle Strategie, přijaté vládou ČR dne 10. května 2021, která rozšířila těžiště sociálně-ekonomické integrace Romů o tři horizontální pilíře – rovnosti, začleňování a participace v souladu s novým strategickým rámcem EU pro Romy.

Předně zdůrazňujeme, že zřízení pozice Zmocněnce vlády pro romské záležitosti je jedním z cílů Strategie, a proto musí být tento cíl realizován v souladu s požadavkem participace, tedy za podmínek zaručujících účast zástupců romské občanské společnosti na tvorbě, rozhodování a hodnocení tohoto cíle.

Z předloženého Statutu nic takového nevyplývá. Role romské občanské části je zde vymezena pouze v roli poradního hlasu k osobě, která bude jmenována Vládou ČR a dále žádnou funkci k této osobě nesehrává. Z tohoto Statutu vyplývá hluboká neznalost Strategie a principů, které musí být při jejím naplňování dodrženy.

Způsob, jakým byl odmítnut a popírán návrh Statutu předložený romským zástupcem občanské části na jednání Rady dne 1. 12. 2022, který byl konzultován a upraven zástupci romské občanské části Rady, zástupci romských a (pro)romských nestátních neziskových organizací a členy Výboru pro naplňování romské strategie nijak nenasvědčuje, že by důstojná a skutečná participace s romskou občanskou společností byla realizována. Postupem zmocněnkyně pro lidská práva jsme vystaveni tváří v tvář dominantnímu postavení, kdy je Romům/Romkám vnucován rozsah činností Zmocněnce. Tento pokřivený vzorec soudržnosti veřejných politik s cíli romské strategie představuje opakující se zásadní nespravedlnost, proti které jsme se dlouhodobě vymezovali.

Je ponižující, pokud jsme nuceni opakovaně připomínat, že účast zástupců romské občanské společnosti je cílem i prostředkem jejich integrace. Z hlediska práv jde účast daleko nad rámec pouhých připomínek k návrhu Statutu předloženém bez konzultace s Romy/Romkami. Tento nepřiměřený a nedostatečně odůvodněný postup je o to závažnější, že k němu bylo svévolným způsobem přistoupeno po více než rok trvajících žádostech občanských členů Rady a zástupců romských a (pro)romských nestátních neziskových organizací s cílem nastavit personální zabezpečení a působnost Zmocněnce vlády pro záležitosti romské menšiny.

Účast romské občanské společnosti by měla být vnímána jako podpora v rozhodování. Vláda prostřednictvím jí pověřeného Úřadu vlády ČR by proto měla umožnit Romům/Romkám převzít odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a integraci. Proto, aby mohla rozvíjet smysluplnou participaci, si musí nejprve vytvořit pozitivní postoj k romské občanské společnosti. Až následně poté může představovat pro Romy/Romky skutečnou změnu. Za uvedeného přístupu se však pozitivní změně vzdaluje a prohlubuje tak oprávněnou frustraci, kdy jsou Romové opětovně vystaveni tvrdé politice nezohledňující jejich skutečné zájmy a názory.

Za občanské členy Rady

 • Alena Drbohlavová Gronzíková
 • Jan Husák
 • Vladimír Čermák
 • Alica Sigmund Heráková
 • Martin Kaleja
 • Štěfan Oláh
 • Zdeněk Guži
 • Josef Stojka
 • Tomáš Ščuka

Za členy spolku RomanoNet

 • Romodrom, o. p. s.
 • Slovo 21, z. s.
 • Romano jasnica, z. s.
 • Khamoro, o. p. s.
 • Vzájemné soužití, z. s.
 • Romea, o. p. s.
 • Awen amenca, z. s.
 • Otevřená společnost, o. p. s.
 • Kleja, z. s.
 • IQ Roma servis, z. s.
 • Jekhetane – Společně, o. p. s.
 • Cesta do školy, z. s.
 • Romani art workhops, z. s.
 • RomPraha, z. s.
 • ARA ART, z. s.

Další aktuality...

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!