RomanoNet

/
/
Vláda schválila klíčový dokument k začleňování Romů na dalších 10 let. Výrazně se na něm podílel RomanoNet

Vláda schválila klíčový dokument k začleňování Romů na dalších 10 let. Výrazně se na něm podílel RomanoNet

Vláda na svém zasedání v pondělí 10. 5. 2021 schválila Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategii romské integrace) na období 2021 – 2030. Tento klíčový dokument vznikl v rámci úzké spolupráce Úřadu vlády se zástupci neziskových organizací v čele s organizací RomanoNet, Radou vlády pro záležitosti romské menšiny a dalšími významnými představiteli romské komunity.

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021 – 2030 je rozčleněna do šesti tematických kapitol řešících problémy v oblastech emancipace, podpory rovnosti, začleňování a participace, anticiganismu, vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti a zdraví.

Strategie obsahuje také tzv. úkolovou část, kde jsou jasná zadání pro jednotlivé resorty a vláda se zavázala ke splnění i některých přelomových opatření. V nejbližší době má být například zřízena funkce zmocněnce vlády pro romské záležitosti. Vláda se dále zavázala sledovat a monitorovat jaký mají jednotlivá opatření konkrétní dopad na Romy.

„Je to průlomový dokument, na kterém se podíleli samotní Romové, ať už to byly neziskové organizace nebo významné osobnosti, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají,“ uvedl Jan Husák, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Strategie romské rovnosti, začlenění a participace (Strategie romské integrace) 2021–2030 navazuje na Strategii romské integrace do roku 2020, kterou schválila vláda dne 23. února 2015. Obdobně jako ve stávajícím programovém období 2014–2020, v rámci kterého byla Strategie romské integrace do roku 2020 tzv. předběžnou tematickou podmínku pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), tak i nové programové období 2021–2027 počítá s tzv. základní tematickou podmínkou zaměřenou na inkluzi Romů.

Kromě Strategie romské integrace do roku 2020 nová strategie navazuje na stěžejní dokumenty Evropské unie a mezinárodních organizací, např. na Zprávu o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 nebo doporučení orgánů Rady Evropy k naplňování Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Jak vznikala Strategie romské rovnosti, začlenění a participace (Strategie romské integrace) 2021–2030

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR připravilo první návrh strategie. Ten na konci dubna 2020 otevřelo k veřejným konzultacím. Konzultace měly probíhat formou online dotazníku. Tento postup kritizovali někteří členové „romské“ rady a také neziskové organizace. Podle nich byli Romové nedostatečně zapojeni do přípravy samotného textu strategie a ten jim byl předložen v momentě, kdy byl již hotový.

Neziskové organizace v čele s organizací RomanoNet, která sdružuje několik významných romských a proromských organizací, vyzvaly k přepracování strategie, na které se měly zájem podílet.

První společné jednání pracovních skupin pak proběhlo 24. června 2020 v prostorách Impact Hubu, kde došlo k revizi a návrhům nových cílů a opatření.

Pak probíhala až do konce listopadu 2020 celá série společných videokonferencí, kde se formuloval konkrétní obsah logických rámců a konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty. Vznikala také finální podoba textové části. Celý materiál byl předložen k podpisu premiéru Andreji Babišovi 10. prosince 2020 a 17. prosince šel materiál do meziresortního připomínkového řízení.

19. dubna 2021 strategii schválila Rada vlády pro záležitosti romské menšiny a 10. května pak i vláda.

DOKUMENT

https://drive.google.com/file/d/1zMdbi678_8lXdyZkmdBjVLy5TZB4lPCx/preview

Další aktuality...

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!