RomanoNet

/
/
Výzva k zapojení se do aktivit projektu Roma Civil Monitor 2021-2025

Výzva k zapojení se do aktivit projektu Roma Civil Monitor 2021-2025

Tato iniciativa navazuje na pilotní projekt Roma Civil Monitor 2017–2020 a jejím cílem je zapojit nejméně 90 romských a proromských organizací občanské společnosti a jednotlivců z 26 členských států EU (Malta není zahrnuta) do sledování a podávání zpráv zejména o národních romských strategických rámcích členských států. V předchozím období iniciativu v České Republice vedla zakládající a členská organizace RomanoNetu – organizace Slovo 21, z. s., která v minulosti publikovala celkem tři monitorovací zprávy.

Monitorovací zprávy občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace

Po přijetí Strategického rámce EU pro Romy pro rovnost, začlenění a participaci (EURSF) 7. 10. 2020 a z podnětu Evropského parlamentu spustila Evropská komise iniciativu Roma Civil Monitor (RCM) pro období 2021–2025 pod plným názvem „Přípravná akce – Romský občanský monitoring“. – Posílení kapacit a zapojení romské a proromské občanské společnosti do sledování a hodnocení politiky“.

Iniciativa přispěje k budování kapacit národních romské a proromské občanské společnosti a má za cíl poskytnout systematickou podporu při zapojování se do dialogu, advocacy aktivit a spolupráce s národními institucemi zabývající se romskou integrací. V souladu s EURSF je cílem iniciativy RCM 2021–2025 vybudovat kapacity organizací romské občanské společnosti, aby přispěly k monitorování národních strategií uplatňováním metodiky zdola nahoru založené na místních znalostech a zkušenostech s cílem ovlivňovat národní rozhodnutí, která budou efektivně odrážet potřeby romských komunit.

Vyplněný formulář zašlete na email: michal.miko@romanonet.cz.

Uzávěrka 31. 1. 2022

Tato výzva je cílena pro zapojení organizací, které se zabývají tématy v rámci implementace Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030

 1. :postavení romských LGBTIQ osob v rámci implementace této strategie
 2. diskriminace, zločiny z nenávisti a dodržování Lidských práv

Role členů koalice

Organizace občanské společnosti, které budou v rámci této výzvy vybrány do národní koalice RCM se budou podílet na aktivitách organizovaných národním koordinátorem RCM pod vedením a s podporou konsorcia RCM. Tyto aktivity budou zaměřeny na budování kapacit organizací občanské společnosti potřebných ke kritickému sledování kroků veřejných orgánů (nebo jejich nedostatku) pro rovnost Romů, jejich začlenění, a účast na různých úrovních (místní, regionální, národní), účast na navrhování, provádění a sledování veřejných politik s dopadem na rovnost a začlenění Romů.

Koalice RCM budou koordinovat a podporovat své členy při zapojování se do dialogu s veřejnými orgány a jinými zúčastněnými stranami (včetně médií a většinové občanské společnosti) a zapojovat se do struktur a procesů tvorby politiky s cílem hájit potřeby a zájmy romských komunit.

V rámci iniciativy RCM budou mít členové koalice RCM možnost podílet se v různých kapacitách na:

 • vypracování národních monitorovacích zpráv
 • vypracování nadnárodních tematických zpráv
 • vypracování ročních plánů národní udržitelné spolupráce
 • nadnárodní spolupráci a vytváření sítí s jinými organizacemi občanské společnosti, které se účastní RCM
 • vývoj a realizace malého projektu financovaného RCM

Výběrová kritéria a podmínky pro členství v národní koalici RCM

 • být registrovanou nevládní organizací v České republice
 • mít alespoň dvouletou historii působení v romském/proromském hnutí nebo v příbuzných sociálních hnutích (lidská práva, anti-diskriminace)
 • prokázáno minimálně tříleté zkušenosti (analytické zkušenosti výhodou) alespoň v jedné z těchto tematických oblastí: komunitní organizování, LGBT+, sociální služby
 • ochota spolupracovat s ostatními organizacemi občanské společnosti v zemi a v celé Evropě

Vyplněný formulář zašlete na email: michal.miko@romanonet.cz. Uzávěrka 31. 1. 2022

Další aktuality...

amensam-romanonet

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

DSC06871

Organizace RomanoNet spustila kampaň s názvem „ME DŽAV! A so tu?“

pecao

RomanoNet: Nová éra internetu pro romskou mládež se blíží! Zapojte se a vzdělávejte se!