RomanoNet

Vzájemné soužití o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce 1997 jako reakce na bezprostřední důsledky rozsáhlých povodní, které katastrofálně zasáhly mimo jiné ostravskou městskou část Hrušov (situace zasažených rodin vyžadovala humanitární a sociální pomoc). Postiženým obyvatelům bylo tenkrát poskytnuto náhradní bydlení v UNIMO buňkách Na Liščině. Situace mezi obyvateli Liščiny a novými nájemníky, převážně z řad Romů, byla značně napjatá. Počáteční aktivity sdružení proto směřovaly ke zmírňování tohoto napětí. V roce 1998získalo naše sdružení právní subjektivitu a činnost jsme rozšířili o volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, jejich vzdělávání, prevenci sociálně patologických jevů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *