RomanoNet

/
/
Zpráva o hodnocení vnitrostátních strategických rámců členských států pro Romy

Zpráva o hodnocení vnitrostátních strategických rámců členských států pro Romy

Obsah

Autor/zdroj:

Evropské komise

Datum publikace:

1. 2023 (COM(2023) 7 final)

URL:

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0007

Anotace:

Dokument se zabývá hodnocením vnitrostátních strategických rámců pro integraci Romů v členských státech EU. Cílem je podpořit rovnost, sociální začlenění a aktivní účast Romů ve společnosti, zároveň bojovat proti diskriminaci a protiromským postojům. Zpráva zdůrazňuje potřebu podporovat opatření v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení, aby se překonalo sociální vyloučení a chudoba lidí. Závěry zprávy zdůrazňují nutnost spolupracovat s romskými komunitami a organizacemi podporujícími Romy. Klíčovými faktory úspěchu jsou efektivní monitorování a dostatečné financování projektů zaměřených na dosažení stanovených cílů. Zpráva doporučuje zlepšit koordinaci mezi veřejnými orgány, neziskovým sektorem a romskými komunitami, aby se zajistilo účinné provádění a sledování pokroku strategií.

Další výzkumy...

Michal M3

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – Se zaměřením na čtyři klíčové oblasti strategie

DSC07086

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice – opomíjené oblasti v politice začleňování Romů

DSCF9285

Monitorovací zpráva občanské společnosti o kvalitě národní Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů